Přeskočit navigaci

Pracovník výroby ovocných koncentrátů

Charakteristika

Pracovník výroby ovocných koncentrátů obsluhuje odparku při zahušťování ovocné šťávy.

Činnosti

  • Dodržování sanitačního režimu a hygienických postupů při výrobě ovocných koncentrátů.
  • Evidence průběhu výroby ovocného koncentrátu.
  • Kontrola cukerné sušiny v průběhu zahušťování ovocné šťávy.
  • Kontrola časových intervalů a teploty v průběhu pektolýzy ovocné šťávy.
  • Nastavení a kontrola dopravních cest ovocné šťávy do odpařovacího zařízení.
  • Nastavení požadovaných parametrů odpařovacího zařízení.
  • Odběr vzorku pro kontrolu cukerné sušiny ovocného koncentrátu.
  • Senzorické hodnocení ovocného koncentrátu.
  • Sledovaní průběhu ohřevu ovocné šťávy v zařízení na jímání ovocného aroma.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00
81604 - Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.