Přeskočit navigaci

Obsluha lisovacího zařízení ovoce

Charakteristika

Obsluha lisovacího zařízení ovoce provádí lisování ovoce pro výrobu ovocných šťáv a ovocných koncentrátů.

Činnosti

  • Dodržování sanitačních předpisů a dodržování hygienických postupů při lisování ovoce.
  • Evidence počtu lisovacích cyklů.
  • Kontrola stavu filtračních hadic.
  • Načerpání ovocné drtě do lisu.
  • Nastavení časového intervalu nutného k průběhu pektolýzy ovocné drtě.
  • Obsluha lisovacího zařízení při vlastním technologickém procesu - předlisování, vlastní lisování, odčerpávání lisované šťávy, extrakce ovocné drtě, vysypání ovocných výlisků.
  • Odběr vzorků vylisované šťávy.
  • Příprava chemických roztoků určených k sanitaci lisovacího zařízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00
81604 - Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.