Přeskočit navigaci

Kominík

Charakteristika

Kominík provádí veškeré činnosti spojené s kontrolou, čištěním a instalací spalinových cest na všechny druhy paliv a spotřebičů pevných a kapalných paliv.

Činnosti

  • Čištění spalinových cest na všechny druhy paliv.
  • Čištění spotřebičů pevných a kapalných paliv.
  • Drobné opravy komínů a jejich příslušenství.
  • Kontroly a revize všech druhů spalinových cest.
  • Měření vypouštěných látek ve spalinách, vyhodnocování účinnosti spalovacího procesu.
  • Posuzování návrhů na stavbu a rekonstrukci komínů a kouřovodů.
  • Stavba a montáž komínů a kouřovodů a instalace komínových vložek.
  • Tahové, tlakové a kouřové zkoušky komínů a zkoušky těsnosti.
  • Výpočet rozměrů komínů a kouřovodů, výpočet komínového tahu.
  • Zjišťování závad spalinových cest, určování způsobu jejich odstranění.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání