Přeskočit navigaci

Lihovarník

Charakteristika

Lihovarník zajišťuje výrobu lihu a destilátů v celém jejím rozsahu od příjmu surovin, přes fermentaci, destilaci, až po předání vyrobeného lihu nebo destilátu.

Činnosti

  • Čištění, dezinfekce, seřizování a údržba používaných strojů, zařízení a linek.
  • Kontrola procesů destilace, rektifikace a dehydratace lihu.
  • Obsluha destilačních aparátů a ostatního strojně-technologického zařízení.
  • Odběr vzorků vyrobených lihovarských produktů a jejich degustace, laboratorní zkoušky kvality.
  • Příjem, ošetřování a skladování surovin a pomocných látek.
  • Příprava, dávkování surovin pro výrobu lihu.
  • Vedení předepsané dokumentace včetně inventarizace dle legislativních předpisů.
  • Výroba octů bakteriálními procesy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7514 - Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů 16 620 00
75140 - Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů 00 00
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00
81605 - Obsluha strojů na výrobu nápojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání