Přeskočit navigaci

Likérník

Charakteristika

Likérník zajišťuje výrobu lihovin v celém rozsahu od příjmu surovin až po předání vyrobeného polotovaru lihoviny do skladu.

Činnosti

  • Kontrola obsahu alkoholu lihoměrem.
  • Odběr vzorků vyrobené lihoviny pro laboratorní analýzu.
  • Plnění sanitačního režimu a hygienických předpisů.
  • Práce s normami spotřeby surovin a materiálu.
  • Příjem, kontrola a skladování surovin a pomocných látek.
  • Příprava a dávkování dalších surovin pro výrobu lihovin.
  • Příprava a dávkování lihu pro výrobu lihovin.
  • Příprava a výroba změkčené vody pro výrobu lihovin.
  • Vedení provozní dokumentace o výrobě lihovin včetně inventarizace dle legislativních předpisů.
  • Zajišťování výrobních operací – čerpání, míchání, zcelování, staření, vymražování a filtrace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7514 - Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů 16 620 00
75140 - Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů 00 00
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00
81605 - Obsluha strojů na výrobu nápojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání