Přeskočit navigaci

Lihovarník a likérník

Charakteristika

Lihovarník a likérník zajišťuje výrobu lihu, lihovin včetně destilátů od příjmu surovin přes celý průběh fermentace, destilace a míchání až do předání finálního výrobku.

Činnosti

  • Čištění, dezinfekce, seřizování a údržba používaných strojů, zařízení a linek.
  • Kontrola procesů destilace, rektifikace a dehydratace lihu, destilátů a dalších alkoholických nápojů.
  • Obsluha destilačních aparátů a ostatního strojně-technologického zařízení.
  • Odebírání vzorků vyrobených lihovarských produktů a jejich degustace, příp. některé laboratorní zkoušky kvality.
  • Příjem, ošetřování a skladování surovin a pomocných látek.
  • Příprava, dávkování surovin pro výrobu.
  • Sestavování jemných a značkových lihovin z destilátů dalšími speciálními postupy (např. tzv. řezáním, scelováním, stařením aj.).
  • Vedení předepsané dokumentace včetně inventarizace dle legislativních předpisů.
  • Výroba octů bakteriálními procesy.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání