Přeskočit navigaci

Konzervář

Charakteristika

Konzervář vyrábí konzervované potravinářské výrobky podle předepsaných technologií.

Činnosti

  • Kontrola průběhu výroby z hlediska technologie.
  • Odebírání vzorků pro laboratorní analýzy meziproduktů nebo hotových výrobků, senzorická kontrola jakosti výrobků.
  • Příjem základních surovin a přísad, odebírání vzorků pro laboratorní stanovení kvality.
  • Řízení a obsluha diskontinuálních i kontinuálních technologických výrobních zařízení a linek.
  • Skladování, expedice a hygienicko-sanitační práce.
  • Technologické zpracování surovin na polotovary a výrobky.
  • Třídění a příprava konzervárenských surovin ke zpracování, předběžná úprava.
  • Vedení provozních záznamů.
  • Zpracování základních surovin (ovoce, zeleniny a masa), přísad, polotovarů a pomocných látek.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání