Přeskočit navigaci

Pracovník klientského centra pojišťovny

Charakteristika

Pracovník klientského centra pojišťovny poskytuje po telefonu komplexní podporu klientům.

Činnosti

  • Nabídka služeb pojišťovny.
  • Poskytování informací klientům.
  • Provádění obchodní činnosti v rozsahu nabídky pojišťovny.
  • Příjem hlášení pojistných událostí a podávání informací o stavu jejich vyřizování.
  • Přijem stížností.
  • Přijem technických změn.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4222 - Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech 23 714 20 465
42220 - Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.