Přeskočit navigaci

Taxátor pojistných smluv

Charakteristika

Taxátor pojistných smluv zajišťuje správu standardních případů pojištění a ověřuje pojistně technickou správnost uzavřených pojistných smluv.

Činnosti

  • Komplexní zpracování dokumentů v elektronické a tištěné podobě.
  • Pojistně technická kontrola pojistných návrhů.
  • Provádění a kontrola technických změn pojištění.
  • Rozhodování o přijetí do pojištění.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výkon agendy vzniku a správy pojištění.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3321 - Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví 30 138 00
33211 - Odborní pojišťovací poradci 32 160 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání