Přeskočit navigaci

Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečnými zvířaty na porážkách

Charakteristika

Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečnými zvířaty na porážkách dohlíží na dodržování správných postupů při manipulaci s živými zvířaty na jatkách a při jejich porážení.

Činnosti

  • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.
  • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
  • Dodržování sanitačních řádů pro jatky.
  • Dohled nad manipulací se zvířaty a péčí o ně před jejich znehybněním.
  • Dohled nad omráčením zvířat.
  • Dohled nad posouzením účinnosti omráčení.
  • Dohled nad vykrvením živých zvířat.
  • Dohled nad zavěšením nebo vyzdvihnutím živých zvířat.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7543 - Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) 23 715 00
75430 - Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.