Přeskočit navigaci

Referenční knihovník specialista

Charakteristika

Referenční knihovník specialista koordinuje systém knihovnických a informačních služeb knihovny; je aktivně zapojen do vývoje národního systému knihovnických a informačních služeb tvorbou pracovních pomůcek, formou kooperativních projektů a inovací. Analyzuje a vyhodnocuje zpětnou vazbu z provozu národního, regionálního a oborového systému knihovnických a informačních služeb. Podílí se na realizaci systému celoživotního vzdělávání v oboru.

Činnosti

 • Aktivní zapojení do mezinárodních organizací a projektů pro knihovnické a informační služby.
 • Koncepce projektů a databází podporujících oborový, regionální a národní systém knihovnických a informačních služeb.
 • Koncepční příprava a realizace instruktáží a školení uživatelů o poskytovaných knihovnických a informačních službách.
 • Odborné vedení stáží českých i zahraničních studentů a expertů.
 • Poskytnutí a koordinace knihovnických a informačních služeb.
 • Poskytnutí a koordinace referenčních a faktografických služeb na oborové, regionální a národní úrovni.
 • Prezentace oborového, regionálního a národního systému knihovnických a informačních služeb.
 • Strategie a koncepce systému meziknihovních služeb na oborové, regionální a národní úrovni.
 • Tvorba standardů v oblasti knihovnických a informačních služeb.
 • Tvorba vysoce specializovaných rešerší.
 • Vyhodnocení statistik a analýz informačních potřeb a požadavků uživatelů systému knihoven.
 • Výuka v kurzech celoživotního vzdělávání pro oblast knihovnických informačních služeb.
 • Zajištěni mezinárodních meziknihovních služeb.
 • Zpracování vysoce specializovaných studijně rozborových zpráv.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2622 - Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech 00 24 383
26220 - Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.