Přeskočit navigaci

Dělník v železniční infrastruktuře

Charakteristika

Dělník v železniční infrastruktuře provádí stavbu, údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci železničního svršku i spodku ručně a drobnou mechanizací.

Činnosti

 • Běžné odborné práce při údržbě, opravách a montáži kolejových tratí a jejich zařízení.
 • Demontáž kolejí a výhybek strojně.
 • Demontáž pražců, kolejí a výhybek.
 • Kontrola a údržba kolejnicových mazníků.
 • Obchůzky přiděleného úseku, tj. dohled nad správným stavem železničního svršku a spodku (s vedením záznamů), měření rozchodu koleje s odstraňováním drobných závad, ohlášení závad většího rozsahu, bezpečnostní dozor ve smyslu zákona o drahách (obchůzkář).
 • Obsluha pneumatických vyklápěcích zařízení a výsypného zařízení speciálních vozů pro přepravu a dávkování štěrku.
 • Odstraňování porostů ručně a strojně včetně jejich likvidace.
 • Odstraňování sněhu a ledu z provozovaných kolejí a výhybek.
 • Oprava výšky a směru kolejí, kontrola stykových komor, oprava rozchodu koleje, průběžné podbíjení pražců ručně nebo elektrickou podbíječkou za provozu.
 • Regenerace dřevěných pražců ručně a strojně.
 • Samostatné odborné kontrolní práce (dohlédací činnost) na vícekolejných tratích. Obchůzky přiděleného úseku tratí vícekolejných, elektrifikovaných, s autoblokem nebo RZZ a ohlášení závad většího rozsahu.
 • Sanace železničního spodku nebo spodku, kolejí a výhybek, odstranění blátivých styků sanováním při rekonstrukci tratě.
 • Střežení zaměstnanců při pracích na železničním svršku a spodku tratí regionálního významu pojížděných rychlostí do 100 km/h (bezpečnostní hlídka).
 • Úplná výměna kolejového lože, výměna kolejových polí, kolejí a výhybek včetně strojního čištění štěrkového lože, montáž kolejových polí a výhybek včetně jejich regenerace, směrová a výšková úprava koleje.
 • Základní odborné práce při opravách zařízení kolejových tratí, dohled nad správným stavem kolejového spodku a svršku.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.