Přeskočit navigaci

Palubní průvodčí v železniční dopravě

Charakteristika

Palubní průvodčí železniční dopravě zajišťuje a dohlíží na bezpečnost cestujících a poskytuje jim náležitý servis.

Činnosti

  • Kontrola vybavení sloužícího k zajištění bezpečnosti a komfortu cestujících a zajištění odpovídající funkčnosti jednotlivých zařízení.
  • Organizace nastupování a vystupování cestujících, nápomocnost handicapovaným.
  • Podání připravených jídel a nápojů.
  • Řešení problémů, které se na palubě vyskytnou a týkají se bezpečnosti a potřeb cestujících.
  • Spolupráce na zajišťování bezpečnosti cestujících během přepravy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.