Přeskočit navigaci

Business analytik

Charakteristika

Business analytik analyzuje a navrhuje systém řízení podniku a v jeho rámci podnikové procesy, analytické, plánovací a rozhodovací aktivity. Definuje jejich podporu prostřednictvím informačních systémů a informačních a komunikačních technologií (IS/ICT). Zabývá se vymezením efektů navrhovaných změn procesů a nasazení IS/ICT jak ex ante tak ex post. Rovněž zajišťuje nasazování/implementaci standardizovaného podnikového software a navrhuje jeho přizpůsobení podnikovým procesům.

Činnosti

 • Analýza a návrh řízení znalostí v organizaci a definování kvalifikačních programů v souvislosti s rozvojem podnikové informatiky.
 • Analýza a určování nákladů a byznys efektů dosahovaných prostřednictvím IS/ICT, vyhodnocování návratnosti investic do informatiky, identifikace kritických míst.
 • Analýza rizik IS/ICT, zajišťování podkladů pro řízení kontinuity činností organizace (business continuity) v případě výpadku IS/ICT.
 • Analýza, návrh, dokumentace, standardizace a optimalizace podnikových procesů a podnikové organizace (pro různé procesy – např. finance, obchod, výroba a pro různá odvětví).
 • Analýzy uživatelských požadavků a návrh informatických služeb podporujících podnikové procesy, jednání se zákazníky/uživateli.
 • Návrh, vytváření a vyhledávání informačního obsahu (informatických služeb, portálu, webu) na podporu řízení organizace.
 • Řízení kvality informačního systému v kontextu mezinárodních norem.
 • Specifikace nároků a spolupráce na řešení integračních úloh (zejména integrace aplikací a dat).
 • Specifikace požadavků na softwarové aplikace a nasazování či přizpůsobení (customizace) standardního software.
 • Spolupráce na návrhu a řešení aplikační architektury v podniku.
 • Spolupráce při návrhu a implementaci podnikové architektury (podnikatelský model, dodavatelský řetězec, byznys procesy, organizační struktura, zodpovědnosti/pravomoci).
 • Testování navržených řešení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2511 - Systémoví analytici 50 536 34 181
25110 - Systémoví analytici 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání