Přeskočit navigaci

Obuvník pro zakázkovou výrobu

Charakteristika

Obuvník pro zakázkovou výrobu vykonává odborné práce ve výrobě obuvi na zakázku.

Činnosti

  • Kalkulace ceny obuvi.
  • Komunikace se zákazníkem.
  • Měření nohou pro výrobu obuvi.
  • Návrh modelů a vzorů, konstrukce a zhotovení šablon.
  • Příprava a úpravy materiálů pro výrobu.
  • Přizpůsobování obuvi požadavkům zákazníka.
  • Úprava obuvnických kopyt.
  • Vystavení dokladů.
  • Zpracování usní a dalších materiálů na jednotlivé dílce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75361 - Výrobci a opraváři obuvi 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání