Přeskočit navigaci

Pracovník pro řádné zacházení s velkými jatečnými zvířaty na porážkách

Charakteristika

Pracovník pro řádné zacházení s velkými jatečnými zvířaty na porážkách dohlíží na správnou manipulaci se zvířaty, dodržování metod omračování a znehybňování zvířat.

Činnosti

  • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.
  • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
  • Dodržování sanitačních řádů pro jatky.
  • Dohled nad manipulací se zvířaty a péčí o ně před jejich znehybněním.
  • Dohled nad omráčením zvířat.
  • Dohled nad posouzením účinnosti omráčení.
  • Dohled nad vykrvením živých zvířat.
  • Dohled nad zavěšením nebo vyzdvihnutím živých zvířat.
  • Dohled nad znehybněním zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7543 - Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) 23 715 00
75430 - Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.