Přeskočit navigaci

Pracovník pro řádné zacházení se zvířaty na porážkách

Charakteristika

Pracovník pro řádné zacházení se zvířaty na porážkách dohlíží na welfare jatečných zvířat.

Činnosti

  • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.
  • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
  • Dodržování sanitačních řádů pro jatky.
  • Dohled nad manipulací se zvířaty a péčí o ně před jejich znehybněním.
  • Dohled nad omráčením zvířat.
  • Dohled nad posouzením účinnosti omráčení.
  • Dohled nad vykrvením živých zvířat.
  • Dohled nad zavěšením nebo vyzdvihnutím živých zvířat.
  • Dohled nad znehybněním zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.