Přeskočit navigaci

Šička kožešinových a usňových výrobků

Charakteristika

Šička kožešinových výrobků vykonává odborné práce při zhotovování a opravách kožešinových nebo usňových výrobků.

Činnosti

  • Běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství, kontrola správné funkce strojů.
  • Péče o stroje a zařízení, jejich běžná údržba.
  • Provádění oprav, úprav a předělávek kožešnických a usňových výrobků.
  • Příprava a uspořádání pracoviště, určení a připravení vykrájených dílců a dalších materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu.
  • Šití na běžných oděvnických a speciálních kožešnických strojích.
  • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.
  • Zpevňování dokončených částí a konečná úprava výrobku.
  • Zpracování separátních podšívek, podšívání kožešin.
  • Žehlení jednotlivých dílů kožešinových výrobků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8153 - Obsluha šicích a vyšívacích strojů 21 721 00
81530 - Obsluha šicích a vyšívacích strojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.