Přeskočit navigaci

Strojvedoucí papírenského stroje

Charakteristika

Strojvedoucí papírenského stroje obsluhuje papírenský stroj z velínu i místně.

Činnosti

  • Čištění papírenského stroje a úklid provozních prostor.
  • Kontrola provozu a stavu papírenského stroje.
  • Odpovědnost za obsluhu papírenského stroje.
  • Odpovědnost za řízení procesu výroby papíru na papírenském stroji.
  • Řízení činností při najíždění, odstavování nebo poruše papírenského stroje.
  • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
81710 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.