Přeskočit navigaci

Strojník rozvlákňování

Charakteristika

Strojník rozvlákňování obsluhuje zařízení určené k rozvlákňování sběrového papíru nebo buničiny v papírenské výrobě.

Činnosti

  • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.
  • Kontrola provozu a stavu obsluhovaného zařízení.
  • Najíždění, odstavování a seřizování chodu rozvlákňovacího zařízení.
  • Odstraňování balicích drátů.
  • Ovládání transportního pásu včetně přívodu vody do rozvlákňovacího zařízení.
  • Příprava materiálu pro rozvláknění a zajištění jeho manipulace.
  • Řízení technologického procesu třídění.
  • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
81710 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání