Přeskočit navigaci

Sýrař

Charakteristika

Sýrař zpracovává mléko na přírodní sýry a tvarohy.

Činnosti

 • Aplikace čistých mlékařských kultur (ČMK).
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Kontrola průběhu technologických procesů.
 • Obsluha technologického zařízení sýráren.
 • Ošetřování a dohled nad zráním sýrů.
 • Provozní laboratorní analýza.
 • Příjem mléka a ostatních surovin.
 • Sýření mléka a zpracování sýřeniny.
 • Výrobní a technologická evidence.
 • Základní úprava mléka před sýřením.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00
81603 - Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání