Přeskočit navigaci

Administrátor projektu

Charakteristika

Administrátor projektu spolupracuje s manažerem projektu na organizování a zajišťování realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu.

Činnosti

 • Koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých úkolech.
 • Koordinování práce projektového týmu.
 • Podpora manažera projektu po celý životní cyklus projektu, nebo ve vybraných fázích projektu.
 • Příprava reportů o stavu realizace projektu pro projektový tým i pro zadavatele projektu a vedení zainteresovaných subjektů.
 • Spolupráce na analýze a řízení rizik a příležitostí v projektu.
 • Spolupráce na sestavení projektového týmu.
 • Spolupráce při řízení a kontrole zpracování kompletní dokumentace k projektu.
 • Spolupráce při řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cashflow projektu.
 • Spolupráce při řízení komunikace mezi subjekty zainteresovanými v projektu.
 • Spolupráce při řízení kvality projektu, včetně provedení kontroly hygieny a bezpečnosti práce.
 • Spolupráce při zajištění předání výstupů z projektu a při jejich akceptaci zúčastněnými stranami.
 • Tvorba dílčích částí vstupních analýz předmětu a cílů projektu.
 • Zajištění dílčích činností při řízení změn v projektu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání