Přeskočit navigaci

Papírník

Charakteristika

Papírník obsluhuje stroje a technologická zařízení na výrobu papíru, jeho převíjení a balení.

Činnosti

  • Čištění obsluhovaného zařízení a úklid provozních prostor.
  • Kontrola provozu a stavu obsluhovaného zařízení.
  • Řízení a obsluha technologického procesu sušení a navíjení papíru či kartonu, včetně případné povrchové úpravy.
  • Řízení a obsluha zařízení pro balení nebo jinou úpravu kotoučů papíru a jejich označení.
  • Řízení a obsluha zařízení pro převíjení a řezání papírového pásu.
  • Řízení procesu výroby papíru na papírenském stroji.
  • Řízení technologického procesu přípravy surovin pro papírenský stroj.
  • Řízení technologického procesu rozvlákňování.
  • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání