Přeskočit navigaci

Manažer programů a komplexních projektů

Charakteristika

Manažer programů a komplexních projektů zodpovídá za plánování, organizování a řízení realizace portfolia programů nebo komplexních projektů tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanovených termínech a v rámci stanovených rozpočtů jednotlivých projektů.

Činnosti

 • Koordinace postupů v programech a komplexních projektech.
 • Nastavení motivace členů projektů k efektivnímu výkonu.
 • Řízení hlavní komunikace v programech a komplexních projektech.
 • Řízení programů a komplexních projektů ve všech jejich fázích - inicializace, plánování, realizace, monitoring a reporting, předání, vyhodnocení a uzavření.
 • Řízení projektových manažerů v programech a komplexních projektech.
 • Spolurozhodování při řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cashflow
 • Vedení a řízení prací při tvorbě vstupních analýz předmětů a cílů programů
 • Vedení a řízení projektových týmů.
 • Vedení a spolurozhodování o časových a finančních plánech realizace programů
 • Vedení a spolurozhodování při reportování stavu realizace programů a komplexních projektů směrem dovnitř týmu projektových manažerů i směrem ven na stranu zadavatelů projektů a k managementu dotčených společností.
 • Vedení a spolurozhodování při řízení kvality programů a komplexních projektů.
 • Vedení a spolurozhodování při řízení rizik a příležitostí v programech a komplexních projektech.
 • Vedení a spolurozhodování při řízení změn v programu a komplexních projektech.
 • Vedení a spolurozhodování ve výběrových řízeních a při smluvním zabezpečení programů a komplexních projektů.
 • Vrcholová kontrola kompletní dokumentace programů a komplexních projektů.
 • Vrcholová kontrola výstupů z programů a komplexních projektů a jejich akceptace zúčastněnými stranami.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
12130 - Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací 00 00
24223 - Specialisté v oblasti strategie 57 295 36 664

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.