Přeskočit navigaci

Manažer programů a komplexních projektů

Charakteristika

Manažer programů a komplexních projektů zodpovídá za plánování, organizování a řízení realizace portfolia programů nebo komplexních projektů tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanovených termínech a v rámci stanovených rozpočtů jednotlivých projektů.

Činnosti

 • Koordinace postupů v programech a komplexních projektech.
 • Nastavení motivace členů projektů k efektivnímu výkonu.
 • Řízení hlavní komunikace v programech a komplexních projektech.
 • Řízení programů a komplexních projektů ve všech jejich fázích - inicializace, plánování, realizace, monitoring a reporting, předání, vyhodnocení a uzavření.
 • Řízení projektových manažerů v programech a komplexních projektech.
 • Spolurozhodování při řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cashflow
 • Vedení a řízení prací při tvorbě vstupních analýz předmětů a cílů programů
 • Vedení a řízení projektových týmů.
 • Vedení a spolurozhodování o časových a finančních plánech realizace programů
 • Vedení a spolurozhodování při reportování stavu realizace programů a komplexních projektů směrem dovnitř týmu projektových manažerů i směrem ven na stranu zadavatelů projektů a k managementu dotčených společností.
 • Vedení a spolurozhodování při řízení kvality programů a komplexních projektů.
 • Vedení a spolurozhodování při řízení rizik a příležitostí v programech a komplexních projektech.
 • Vedení a spolurozhodování při řízení změn v programu a komplexních projektech.
 • Vedení a spolurozhodování ve výběrových řízeních a při smluvním zabezpečení programů a komplexních projektů.
 • Vrcholová kontrola kompletní dokumentace programů a komplexních projektů.
 • Vrcholová kontrola výstupů z programů a komplexních projektů a jejich akceptace zúčastněnými stranami.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
12130 - Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací 00 00
24223 - Specialisté v oblasti strategie 51 840 35 835

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.