Přeskočit navigaci

Výrobce dřevěných hraček

Charakteristika

Výrobce dřevěných hraček podle výtvarných návrhů a převážně ručně zhotovuje uměleckořemeslné výrobky ke hře dětí ze dřeva a pomocných materiálů.

Činnosti

  • Montáž a sestavení výrobků.
  • Obsluha a seřízení strojů při výrobě hraček uměleckořemeslného charakteru.
  • Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných výrobků ze dřeva.
  • Povrchová úprava uměleckořemeslných výrobků včetně malování.
  • Příprava a úprava surovin a materiálů.
  • Příprava uměleckého záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace, technické zpracování uměleckého záměru.
  • Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
  • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů a strojů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7317 - Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů 00 19 250
73171 - Řezbáři, kartáčníci a pracovníci v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání