Přeskočit navigaci

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace

Charakteristika

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace provádí odborné čištění kanalizace pomocí speciální techniky.

Činnosti

  • Čištění kanalizace tlakovými vozy a motorovými pery.
  • Frézování kanalizace a odstraňování pevných nánosů z potrubí.
  • Nakládání s odpady – vývoz žumpy, septiku, jímky, tukových lapolů.
  • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8332 - Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel 18 632 24 940
83329 - Řidiči ostatních speciálních vozidel 27 429 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.