Přeskočit navigaci

Servisní pracovník u zákazníka

Charakteristika

Servisní pracovník u zákazníka je řemeslník nebo odborník pro servis a instalaci zařízení a vybavení, který svou profesi vykonává převážně nebo výlučně u svých zákazníků v domácnostech či firmách.

Činnosti

  • Dojednání realizace zakázky u zákazníka.
  • Dokončení zakázky s úklidem po ukončení práce, poskytnutím doplňujících informací a nabídkou dalších služeb, získáním zpětné vazby od zákazníka o spokojenosti s realizací zakázky.
  • Provedení doplňkových administrativních a evidenčních úkonů souvisejících se zakázkou.
  • Provedení vyúčtování zakázky se zákazníkem, včetně předání faktury nebo případného převzetí platby v hotovosti.
  • Řešení případných námitek, stížností a reklamací zákazníka v souladu s legislativou a reklamačním řádem vlastní firmy.
  • Seznámení zákazníka s rozsahem, předpokládaným časovým průběhem a náklady servisního zásahu.
  • Úvod a seznámení se zákazníkem, včetně představení, vyslechnutí doplňujících informací od zákazníka a adekvátní reakce na ně.
  • Vlastní řešení servisní zakázky s efektivní organizací času.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.