Přeskočit navigaci

Pracovník výjezdové skupiny

Charakteristika

Pracovník výjezdové skupiny vykonává ostrahu objektů při spuštění alarmu a ochranu osob při přivolání pomocí tlačítka nouzové služby, doprovází transporty s ceninami a zásilkami nepřevyšující hodnotu 5 mil. Kč.

Činnosti

  • Doprovod při transportu cenin, zásilek s hodnotou do 5 mil. Kč.
  • Kontrola objektů na vyžádání PCO (opláštění objektu, oken, vstupních dveří…), včetně kontroly vnitřních prostor objektu
  • Kontrola práce neschopných zaměstnanců.
  • Kontrola přítomnosti alkoholu a jiných omamných látek u osob i v prostorách.
  • Plánovaná kontrola objektů.
  • Poskytování klíčové služby, tj. otevírání a zavírání objektů dle požadavků zákazníka.
  • Provedení odpočtu hodnot z měřících přístrojů (plyn, voda, elektřina…).
  • Zásah při ohrožení osob při přivolání pomocí tlačítka nouzové služby.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5414 - Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur 12 044 15 923
54149 - Ostatní pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání