Přeskočit navigaci

Pracovník ostrahy veřejných akcí

Charakteristika

Pracovník ostrahy veřejných akcí zajišťuje pořádek v místech veřejných shromáždění se zvýšeným nárokem na přesnou identifikaci jednání účastníků těchto akcí, požadavků objednatele a na taktické řešení konkrétních situací.

Činnosti

  • Kontrola přístupů na veřejné akce.
  • Provedení evakuace osob.
  • Provedení hasebního zásahu.
  • Provedení život zachraňujících úkonů.
  • Spolupráce při zajištění řešení mimořádných událostí.
  • Udržování pořádku na veřejných akcích.
  • Zabránění poškozování a zcizování majetku - obecního, účinkujících, účastníků.
  • Zabránění vzájemného napadání osob, účinkujících a dalších osob.
  • Zajištění požární a havarijní prevence.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5414 - Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur 11 651 15 392
54142 - Pracovníci ostrahy, strážní 11 633 17 760

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.