Přeskočit navigaci

Pracovník bezpečnostní služby

Charakteristika

Pracovník bezpečnostní služby zajišťuje ochranu a bezpečnost osob, ostrahu majetku, přepravované finanční hotovosti a cenin s využitím vycvičeného psa, pultu centralizované ochrany, radiostanic, a dalších technických zařízení. Dále zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu prodávaného zboží v obchodech či pořádek v místech shromáždění většího počtu osob.

Činnosti

  • Kontrolování činnosti pracovníka obsluhy pokladního zařízení.
  • Kontrolování prodejní plochy v civilním oblečení.
  • Kontrolování přepravních dokumentů a věcných bezpečnostních prostředků včetně zbraní.
  • Kontrolování přístupů na veřejné akce.
  • Obsluhování pultů centralizované ochrany, radiostanic, technických zařízení k ochraně majetku a osob.
  • Obsluhování technických bezpečnostních zařízení včetně obsluhy a údržby peněžních automatů a bankomatů.
  • Provádění zásahu při ohrožení osob při přivolání pomocí tlačítka nouzové služby.
  • Převážení finanční hotovosti, cenin, věcí nebo jiných majetkových hodnot.
  • Udržování pořádku na veřejných akcích.
  • Zajišťování ochrany majetku a osob a zájmů chráněných zákonem pomocí vycvičeného služebního psa dle instrukcí a pokynů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.