Přeskočit navigaci

Instruktor powerjógy

Charakteristika

Instruktor powerjógy vede lekce skupinových cvičení založené na klasických principech cvičení jogy přepracovaných do moderního přístupu se zaměřením na komplexní harmonizaci těla i duše.

Činnosti

  • Komplexní analýza fyzické kondice – držení těla v postoji i v pohybech a analýza pohybových stereotypů.
  • Modifikace cviků powerjógy pro specifické cílové skupiny klientů (těhotné, po porodu, senioři apod.).
  • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu.
  • Poskytování první pomoci.
  • Předvedení a vysvětlení pozic powerjógy včetně korekcí nesprávného provedení cviků.
  • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.
  • Sestavení vhodného programu skupinové i individuální lekci powerjógy.
  • Vedení skupinové i individuální lekce powerjógy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3422 - Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů 00 28 655
34221 - Sportovní trenéři a instruktoři (kromě na školách) 23 057 32 541
34230 - Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání