Přeskočit navigaci

Knihovník katalogizátor

Charakteristika

Knihovník katalogizátor provádí formální a obsahovou analýzu dokumentu, na jejím základě vytváří jmenný a věcný záznam dokumentu (případně upravuje záznam vytvořený jiným pracovníkem) a spravuje bázi /báze těchto záznamů v tištěné anebo elektronické formě s cílem zpřístupnit uživatelům informace o obsahu knihovního fondu.

Činnosti

 • Druhová analýza dokumentu.
 • Export záznamů do Souborného katalogu ČR.
 • Harmonizace jmenných autorit v Souboru národních autorit.
 • Indexace dokumentu, tvorba klíčových slov.
 • Klasifikace dokumentu, přidělení znaku Mezinárodního desetinného třídění (MDT), určení třídníku pro postavení dokumentu ve volném výběru.
 • Obsahová analýza dokumentu – vyvození věcného obsahu katalogizovaného dokumentu.
 • Správa bibliografické a autoritní báze (katalogu).
 • Stažení nalezeného záznamu do vlastního katalogu, editace, doplnění dalších polí.
 • Tvorba jmenného katalogizačního záznamu podle pravidel.
 • Tvorba věcného katalogizačního záznamu podle pravidel.
 • Určení pramenů popisu dokumentu.
 • Vyhledání záznamu dokumentu v katalozích a portálech českých knihoven a v souborných katalozích.
 • Zpracování tištěných výstupů z knihovních katalogů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4411 - Knihovníci 20 109 21 083
44110 - Knihovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání