Přeskočit navigaci

Knihovník katalogizátor

Charakteristika

Knihovník katalogizátor provádí formální a obsahovou analýzu dokumentu, na jejím základě vytváří jmenný a věcný záznam dokumentu (případně upravuje záznam vytvořený jiným pracovníkem) a spravuje bázi /báze těchto záznamů v tištěné anebo elektronické formě s cílem zpřístupnit uživatelům informace o obsahu knihovního fondu.

Činnosti

 • Druhová analýza dokumentu.
 • Export záznamů do Souborného katalogu ČR.
 • Harmonizace jmenných autorit v Souboru národních autorit.
 • Indexace dokumentu, tvorba klíčových slov.
 • Klasifikace dokumentu, přidělení znaku Mezinárodního desetinného třídění (MDT), určení třídníku pro postavení dokumentu ve volném výběru.
 • Obsahová analýza dokumentu – vyvození věcného obsahu katalogizovaného dokumentu.
 • Správa bibliografické a autoritní báze (katalogu).
 • Stažení nalezeného záznamu do vlastního katalogu, editace, doplnění dalších polí.
 • Tvorba jmenného katalogizačního záznamu podle pravidel.
 • Tvorba věcného katalogizačního záznamu podle pravidel.
 • Určení pramenů popisu dokumentu.
 • Vyhledání záznamu dokumentu v katalozích a portálech českých knihoven a v souborných katalozích.
 • Zpracování tištěných výstupů z knihovních katalogů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4411 - Knihovníci 00 20 549
44110 - Knihovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání