Přeskočit navigaci

Obsluha kremačního zařízení

Charakteristika

Obsluha kremačního zařízení řídí a kontroluje provoz kremační pece určené pro zpopelňování lidských pozůstatků, upravuje zpopelněné lidské ostatky pro rozptyl, přesyp a vsyp a ukládá je do uren.

Činnosti

  • Kontrola a identifikace těla zemřelého.
  • Kontrola průběhu zpopelňování, ukončení kremace.
  • Provádění pravidelné údržby kremační pece a odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu včetně drobných oprav.
  • Převzetí rakve s mrtvým lidským tělem, její uložení do chladícího prostoru.
  • Příprava rakve k zavezení, obsluha hydraulické zdviže, zavezení rakve do kremační pece.
  • Řízení a kontrola provozu chladících zařízení.
  • Vedení evidence těl zemřelých včetně označení rakve nespalitelnou značkou.
  • Vyhrabání popela z kremační pece, jeho vychlazení, úprava popela v kremulátoru pro uložení do urny, označení urny.
  • Zajišťění a udržba čistoty v technologické části krematoria.
  • Zajišťění a úprava popela pro rozptyl, přesyp a vsyp na veřejném pohřebišti.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8182 - Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení 24 291 20 581
81825 - Obsluha zařízení spaloven 29 494 26 591

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání