Přeskočit navigaci

Chlorovač

Charakteristika

Chlorovač zajišťuje technologický proces chlorování upravené pitné vody.

Činnosti

  • Čištění přístrojů na chloraci vody, montáž nových a demontáž přístrojů do opravy.
  • Dálkové řízení automatizovaných provozů chlorace.
  • Doplňování zásobníků chemikálií a nastavování dávkovaných hodnot na přístrojích.
  • Kontrola a údržba vodárenského zařízení na chloraci vody.
  • Obsluha a údržba jednoduchých vodárenských zařízení na chloraci vody.
  • Ovládání prvků kontrolních signalizačních přístrojů vodárenských zařízení na chloraci vody.
  • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8189 - Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená 23 404 20 718
81891 - Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství (včetně čistíren vody) 23 452 20 718

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání