Přeskočit navigaci

Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod

Charakteristika

Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení v provozu čistíren odpadních vod.

Činnosti

  • Obsluha strojů a technologického zařízení v provozu čistíren odpadních vod.
  • Ovládání prvků kontrolních a signalizačních přístrojů včetně průběžných úprav technologie čištění odpadních vod.
  • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.
  • Vedení odborné práce a dalších souvisejících činností při řízení technologických procesů v provozu čištění vod, případně i obsluha zařízení souvisejících s řízením bioplynového hospodářství příslušného provozu.
  • Zajištění plné funkčnosti a kontrola technologického zařízení v provozu čistíren odpadních vod.
  • Zajišťování dálkového řízení automatizovaných provozů čištění odpadních vod.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8189 - Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená 24 492 21 510
81891 - Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství (včetně čistíren vody) 24 037 21 529

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.