Přeskočit navigaci

Strojník vodárenských zařízení

Charakteristika

Strojník vodárenských zařízení obsluhuje stroje a zařízení sloužící k úpravě, rozvodu, čištění a čerpání vod.

Činnosti

  • Kontrola provozu zařízení úpravny vody, čerpací stanice a čistírny odpadních vod.
  • Obsluha strojů, strojního technologického zařízení a energetických zařízení ve vodárenství.
  • Ovládání prvků kontrolních a signalizačních přístrojů a dálkové řízení automatizovaných provozů.
  • Provádění údržby a běžných oprav strojního zařízení.
  • Vedení provozních záznamů a prvotní evidence.
  • Zajišťování technologického procesu úpravy, rozvodu, čištění a čerpání vod.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.