Přeskočit navigaci

Spisový manipulant

Charakteristika

Spisový manipulant zaprotokolovává písemnosti a vede jejich evidenci podle stanovených postupů a příslušných vnitřních předpisů.

Činnosti

  • Předarchivní péče o dokumenty, jejich ukládání a třídění dle archivačního a skartačního řádu.
  • Přenášení nebo jiné manipulace s písemnostmi.
  • Vedení spisové evidence, vč. utajovaných skutečností a údajů chráněných dle příslušných právních norem.
  • Vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů.
  • Zaprotokolování písemností.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4110 - Všeobecní administrativní pracovníci 18 400 23 149
41100 - Všeobecní administrativní pracovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání