Přeskočit navigaci

Pracovník podatelny

Charakteristika

Pracovník podatelny zajišťuje činnosti spojené s příjmem dokumentů/zásilek a následnou manipulací se zásilkami došlými do organizace/úřadu.

Činnosti

  • Evidence doručovaných, odesílaných a přejímaných dokumentů a zásilek.
  • Obsluhování frankovacího stroje.
  • Potvrzování předání či převzetí dokumentů a zásilek.
  • Přenášení nebo jiné manipulace s písemnostmi.
  • Zajišťování chodu podatelny.
  • Zaprotokolování, třídění písemností a vedení jejich evidence.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4110 - Všeobecní administrativní pracovníci 18 400 23 149
41100 - Všeobecní administrativní pracovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání