Přeskočit navigaci

Elektromechanik pro montáž nábytku

Charakteristika

Elektromechanik pro montáž nábytku instaluje elektrická zařízení a jejich doplňky do nábytku a interiérových prvků a provádí jejich připojení k pevné instalaci budovy.

Činnosti

  • Instalace elektrických zařízení a jejich doplňků do nábytku a interiérových prvků.
  • Poučení zákazníka o používání elektrické instalace.
  • Připojení instalovaných elektrických zařízení k pevné instalaci budovy.
  • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
  • Určení kabelů, vodičů a elektroinstalačního příslušenství pro použití v nábytku dle situace, prostředí, rizika mechanického poškození a rizika vzniku požáru.
  • Vyhotovování záznamů o provedené montáži.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7411 - Stavební a provozní elektrikáři 24 413 22 491
74110 - Stavební a provozní elektrikáři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.