Přeskočit navigaci

Elektromechanik pro montáž nábytku

Charakteristika

Elektromechanik pro montáž nábytku instaluje elektrická zařízení a jejich doplňky do nábytku a interiérových prvků a provádí jejich připojení k pevné instalaci budovy.

Činnosti

  • Instalace elektrických zařízení a jejich doplňků do nábytku a interiérových prvků.
  • Poučení zákazníka o používání elektrické instalace.
  • Připojení instalovaných elektrických zařízení k pevné instalaci budovy.
  • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
  • Určení kabelů, vodičů a elektroinstalačního příslušenství pro použití v nábytku dle situace, prostředí, rizika mechanického poškození a rizika vzniku požáru.
  • Vyhotovování záznamů o provedené montáži.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7411 - Stavební a provozní elektrikáři 23 509 21 873
74110 - Stavební a provozní elektrikáři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.