Přeskočit navigaci

Dezinfektor ve službách

Charakteristika

Dezinfektor ve službách provádí pomocí dezinfekčních přípravků dezinfekci ve zdravotnických, zemědělských a potravinářských provozech i v komunální hygieně.

Činnosti

 • Dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů.
 • Posouzení stupně znečištění prostorů určených k mechanické očistě nebo k dezinfekci.
 • Posouzení zdroje vody používané v objektu a určení způsobu likvidace odpadů.
 • Provádění dezinfekce otřením, ponořením, aplikací postřiku, aerosolu nebo pěny.
 • Provádění hygienicko-sanitační údržby zařízení použitého k dezinfekci.
 • Příjem a skladování dezinfekčních přípravků, chemických látek a přípravků.
 • Příprava roztoku, aerosolu nebo pěny s vhodnou koncentrací.
 • Volba techniky a technologického postupu pro mechanickou očistu prostorů nebo pro provedení dezinfekce v objektu.
 • Výběr vhodného dezinfekčního přípravku pro daný účel mechanického čištění nebo požadované dezinfekce.
 • Výpočet spotřeby pracovního roztoku dezinfekčního přípravku.
 • Zhodnocení hygienické úrovně zdravotnických, komunálních a hospodářských objektů, např.: kafilerních boxů, hnojišť atp.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5329 - Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení 16 221 19 612

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání