Přeskočit navigaci

Omítkář

Charakteristika

Omítkář provádí různé druhy omítek včetně jejich úprav a oprav.

Činnosti

  • Obsluha strojních zařízení pro omítání.
  • Omítání a štukování stavebních ploch.
  • Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností.
  • Provádění a opravy vícevrstvých i tenkovrstvých omítek.
  • Provádění konečné úpravy povrchu omítek.
  • Příprava malt a omítkových směsí k omítání.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71232 - Omítkáři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání