Přeskočit navigaci

Montér slaboproudých zařízení

Charakteristika

Montér slaboproudých zařízení montuje jednotlivé části elektrických slaboproudých zařízení po elektrické i mechanické stránce.

Činnosti

  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Měření elektrických veličin a parametrů na slaboproudých zařízeních, vyhodnocení naměřených hodnot
  • Odzkoušení funkčnosti slaboproudých zařízení.
  • Stanovení ochran před úrazem elektrickým proudem u slaboproudých zařízení.
  • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod při montáži slaboproudých zařízení.
  • Údržba slaboproudých zařízení, provádění servisních operací a kontrol.
  • Uvedení do provozu slaboproudých zařízení.
  • Zapojení elektrických slaboproudých zařízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7412 - Elektromechanici 25 561 21 806
74121 - Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) 25 182 22 079

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.