Přeskočit navigaci

Montér kabelových technologií pro silnoproud

Charakteristika

Montér kabelových technologií pro silnoproud montuje jednotlivé elektrické a mechanické části kabelových silnoproudých rozvodů a sítí.

Činnosti

  • Elektrické zapojení kabelových technologií pro silnoproud.
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
  • Odzkoušení funkce kabelových technologií pro silnoproud.
  • Stanovení ochran před úrazem elektrickým proudem u kabelových technologií pro silnoproud.
  • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod při montáži kabelových silnoproudých technologií.
  • Údržba kabelových technologií pro silnoproud, provádění servisních operací a kontrol.
  • Uvedení do provozu kabelových technologií pro silnoproud.
  • Volba dimenzování, jištění a montáží kabelových technologií pro silnoproud.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7413 - Montéři a opraváři elektrických vedení 28 526 23 389
74131 - Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení 29 222 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.