Přeskočit navigaci

Správce operačních systémů pro malé a střední organizace

Charakteristika

Správce operačních systémů pro malé a střední organizace na základě analýzy a potřeb uživatelů instaluje a zajišťuje správu operačních systémů a softwarových aplikací.

Činnosti

  • Definování a přidělování adres a přístupových práv uživatelům.
  • Definování problémů uživatelů a jejich řešení s jeho dodavateli.
  • Monitorování a diagnostikování provozu operačních systémů a počítačových sítí.
  • Optimalizování využívání operačních systémů, počítačových sítí a modifikování jejich parametrů.
  • Školení uživatelů v oblasti využívání informačních systémů.
  • Vedení provozní dokumentace o využívaném software za účelem dodržování autorských práv v této oblasti.
  • Zabezpečování optimálního nastavení systémů z hlediska vazby hardware - software.
  • Zajišťování antivirové ochrany dat a jejich zálohování.
  • Zajišťování výběru, nasazení a provozování vhodných operačních systémů a počítačových sítí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3513 - Technici počítačových sítí a systémů 36 212 29 057
35130 - Technici počítačových sítí a systémů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.