Přeskočit navigaci

Návrhář software

Charakteristika

Návrhář software na základě analýzy vytváří návrh IS ve formě schémat a diagramů.

Činnosti

 • Navrhování a projednávání koncepce řešení počítačových aplikací.
 • Navrhování databáze.
 • Optimalizování výkonnosti navrhovaného software.
 • Studování analytické dokumentace, legislativních a technických podmínek a požadavků uživatelů na software.
 • Vytváření analytické dokumentace jednodušších aplikací nebo dílčích aplikačních celků.
 • Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb.
 • Vytváření uživatelského rozhraní aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.
 • Využívání obecných principů programování.
 • Zajišťování bezpečnosti navrhovaného software.
 • Zpracování logických a strukturálních diagramů aplikací.
 • Zpracování systémové dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2512 - Vývojáři softwaru 47 989 00
25120 - Vývojáři softwaru 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání