Přeskočit navigaci

Analytik IT

Charakteristika

Analytik informačních technologií analyzuje požadavky procesů a potřeb a na základě analýzy navrhuje schematické diagramy částí informačních systémů i jejich celků.

Činnosti

  • Navrhování a projednávání koncepce řešení počítačových aplikací.
  • Studování analytické dokumentace, legislativních a technických podmínek a požadavků uživatelů na software.
  • Vytváření analytické dokumentace jednodušších aplikací nebo dílčích aplikačních celků.
  • Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb.
  • Vytváření uživatelského rozhraní aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání