Přeskočit navigaci

Pracovník výroby mléčných produktů

Charakteristika

Pracovník výroby mléčných produktů zpracovává mléko pro výrobu celé řady mlékárenských výrobků, polotovarů a potravin.

Činnosti

 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Kontrola a vyhodnocení probíhajících technologických procesů včetně sledování kritických bodů (princip HACCP).
 • Obsluha technologických, výrobních a balicích linek a zařízení.
 • Provádění základních provozních laboratorních zkoušek jako např. měření teploty, kyselosti, stanovení sušiny, vody, aj.
 • Provádění základních technologických operací u výroby jednotlivých druhů mléčných výrobků z mléka a mlékárenských polotovarů (např. tepelné ošetření surovin a produktů, zakysávání a fermentace, zahušťování a sušení, sýření a zpracování sýřeniny, solení, zrání a ošetřování sýrů, tavení, zmáselňování, zmrazování aj.).
 • Příjem, kontrola, ošetření a skladování ostatních surovin, přísad, přídatných a pomocných látek a obalů.
 • Skladování a expedice.
 • Stanovení pracovních postupů a technologických operací spojených s příjmem mléčných surovin.
 • Základní ošetření mléka, tj. odstřeďování, pasterizace, homogenizace a standardizace mléčné suroviny pro výrobu jednotlivých typů výrobků.
 • Zaznamenání a vyhodnocení technických údajů a podávání zpráv o výrobních procesech a výsledcích.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.