Přeskočit navigaci

Montér elektrických sítí

Charakteristika

Montér elektrických sítí montuje jednotlivé elektrické a mechanické části elektrických rozvaděčů a sítí.

Činnosti

 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
 • Odzkoušení funkce elektrických sítí a rozvaděčů.
 • Stanovení ochran před úrazem elektrickým proudem v elektrických sítích a rozvaděčích.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod při montáži elektrických sítí a rozvaděčů.
 • Stanovení prostředků ochran při poruše elektrických sítí a rozvaděčů.
 • Údržba elektrických sítí a rozvaděčů, provádění servisních operací a kontrol.
 • Uvedení do provozu elektrických sítí a rozvaděčů.
 • Volba dimenzování, jištění a montáží elektrických vedení a rozvaděčů.
 • Zapojení elektrických vedení a rozvaděčů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7411 - Stavební a provozní elektrikáři 24 413 22 491
74110 - Stavební a provozní elektrikáři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání