Přeskočit navigaci

Montér tepelných čerpadel

Charakteristika

Montér tepelných čerpadel montuje, opravuje a seřizuje jednotlivé mechanické i elektrické části tepelného čerpadla.

Činnosti

  • Diagnostika elektrických součástí tepelného čerpadla.
  • Diagnostika mechanických součástí tepelného čerpadla.
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Napojení tepelného čerpadla na otopnou soustavu.
  • Odzkoušení funkce tepelného čerpadla.
  • Sestavení jednotlivých částí tepelného čerpadla.
  • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod při montáži tepelného čerpadla.
  • Údržba tepelných čerpadel, provádění servisu a pravidelných kontrol.
  • Zapojení elektrické části tepleného čerpadla.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7412 - Elektromechanici 24 891 21 219
74121 - Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) 24 797 21 476

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání