Přeskočit navigaci

Montér tepelných čerpadel

Charakteristika

Montér tepelných čerpadel montuje, opravuje a seřizuje jednotlivé mechanické i elektrické části tepelného čerpadla.

Činnosti

  • Diagnostika elektrických součástí tepelného čerpadla.
  • Diagnostika mechanických součástí tepelného čerpadla.
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Napojení tepelného čerpadla na otopnou soustavu.
  • Odzkoušení funkce tepelného čerpadla.
  • Sestavení jednotlivých částí tepelného čerpadla.
  • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod při montáži tepelného čerpadla.
  • Údržba tepelných čerpadel, provádění servisu a pravidelných kontrol.
  • Zapojení elektrické části tepleného čerpadla.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7412 - Elektromechanici 25 561 21 806
74121 - Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) 25 182 22 079

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání