Přeskočit navigaci

Montér elektrických instalací

Charakteristika

Montér elektrických instalací zřizuje, opravuje a udržuje jednotlivé části elektrického rozvodu v objektu.

Činnosti

 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Odzkoušení funkce elektrické instalace.
 • Položení elektrického vedení a jeho upevnění.
 • Proměření obvodů.
 • Provádění trubkových, můstkových, lištových a průmyslových elektroinstalací.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Údržba elektrické instalace.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyfrézování drážek pro vodiče, kapes pro krabice.
 • Zapojení krabic a přístrojů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7411 - Stavební a provozní elektrikáři 24 413 22 491
74110 - Stavební a provozní elektrikáři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání